Phụ tùng xe máy

Thợ và xe

Sửa chữa xe máy tại Hà Nội, đôi chút trải lòng về công việc của tôi

Gần 20 năm cắp sách đến trường, từ vùng quê nghèo cố gắng đến giảng đường đại học, một trường hàng đầu trong top đại học kỹ thuật tại Việt Nam. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão ấp ủ mong muốn được vị trí này, vị trí kia trong xã hội. Bao nhiêu kế hoạch c...
Bản quyền thuộc sở hữu MotoTech được DMCA.com Protection Status bảo vệ